Welcome to MITSO 14 Ocak 2021, Perşembe
ANNOUNCEMENTS

Commandite Company Procedures

Komantid Şirket İşlemleri
Komandit şirketle ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunun 243. ve 268. maddelerinde yer almaktadır.
 
Türk Ticaret Kanunun 243. maddesi; Komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlanmış şirkettir. Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumlulukları sınırlı olan ortaklara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.
arrow2 DD-28-KOMANDİT ŞİRKETLERDE KAYIT VE TESCİLDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-29-KOMANDİT ŞİRKETLERDE DEĞİŞİKLİKLERDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-30-KOMANDİT ŞİRKETLERDE KAPANIŞTA İSTENEN EVRAKLAR