Welcome to MITSO 15 Ocak 2021, Cuma
ANNOUNCEMENTS

Joint Company Procedures

Anonim Şirket İşlemleri
            Anonim şirket, bir unvana sahip esas sermayesi muayyen (belirli) ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle (mal varlığı) mesul bulunan, ortakların mesuliyeti taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahdut bir sermaye şirketidir (T.T.K.269). Hukuki anlamda kuruluş, anonim şirketin malvarlığı, organlar ve sair niteliklerle en azından kanunun emrettiği ölçüde donatılmış olarak tüzel kişilik kazanmasıdır. Bunun için Türk Ticaret Kanunu belirli usuller emretmiştir. Kuruluş seçilen türe göre belirli safhalar halinde cereyan eder.
 
           Bu safhalar kanun tarafından düzenlenmiştir, biri tamamlanmadan ötekine geçilemez. Anonim şirketler ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulurlar. Ani kuruluş şirket paylarının tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle olur. Tedrici kuruluş ise, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt olunması ve geri kalan kısım için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur.
 

          Ana sözleşmenin hazırlanması, kurucular tarafından imzası ve kurucuların imzalarının noterce tasdik edilmesi; Ana sözleşme yazılı olarak yapılır. Özel kanun hükümlerine göre kurulanlar hariç en az 5 kurucu ortak (hakiki ve hükmü şahıs) ana sözleşmeye imza eder ve bu imzalar notere tasdik ettirilir. Şirket ana sözleşmesinde Türk Ticaret Kanununun 279’ncu maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Kanuna aykırı olmayan diğer ihtiyari hükümler de ana sözleşmeye konabilir.

 

 
arrow2
DD-05-ANONİM ŞİRKETLERDE KAYIT VE TESCİLDE İSTENEN EVRAKLAR
 
arrow2
DD-06-ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TESCİLİNDE İSTENEN EVRA
 
arrow2
DD-07-ANONİM ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİNDE İSTENEN EVRAKLAR
 
arrow2
DD-08-ANONİM ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN EVRAKLAR
 
arrow2
DD-09-ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNDE İSTENEN EVRAKLAR
 
arrow2
DD-10-ANONİM ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN EVRAKL
 
arrow2
DD-11-ANONİM ŞİRKETLERDE NEVİ DEĞİŞİKİĞİNDE İSTENEN EVRAKLAR
 
arrow2
DD-12-ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞTE İSTENEN EVRAKLAR
 
arrow2
DD-13-ANONİM ŞİRKETLERDE KAPANIŞTA İSTENEN EVRAKLAR