Welcome to MITSO 18 Ocak 2021, Pazartesi
ANNOUNCEMENTS

Collective Company Procedures

Kolektif Şirket İşlemleri
 
Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiç birinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirket kollektif şirkettir.(T.T.K.153)
 
Kollektif şirketi hakiki şahıslar kurarlar. Ortaklar tüm mal varlıkları ile şirkete karşı sorumludurlar. Bu durum, genelde birbirine yakın ve birbirini iyi tanıyan kişilerin bir araya gelmesini sağlamıştır. Ayrıca;
 
  1.        Kuruluş işlemlerindeki basitlik ve kolaylık,
  2.        Kuruluş işleminin resmi bir kurumdan izin alınmadan gerçekleşmesi,
  3.        Sözleşmedeki değişikliğin kolaylığı,
  4.        Ortak sayısının azlığı,
  5.        Ortaklık payı olarak, ortakların şahsi beceri ve emeklerini katabilmeleri,
  6.        Kâr ve zararın sözleşmede belirtildiği şekilde serbest olarak dağıtılması,
  7.        Şirketin tüzel kişiliği olmasına karşın vergiye tabi olmaması,
  8.        Kârdan kanunen yedek akçe ayırma zorunluluğunun olmaması,
  9.        Kollektif şirketlerin üstünlükleri olarak sıralanabilir
 
arrow2
DD-25-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KAYIT VE TESCİLDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-26-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE DEĞİŞİKLİKLERDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-27-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KAPANIŞTA İSTENEN EVRAKLAR