Welcome to MITSO 18 Ocak 2021, Pazartesi
ANNOUNCEMENTS

Limited Company Procedures

Limited Şirket İşlemleri
 
Limited şirket iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan ortaklıktır. (TTK.503) Bu tanımlamadan limited şirketlerin esas itibariyle anonim şirkete benzediği görülür. Genel olarak anonim şirketlere ait hükümler limited şirketlere de uygulanır. Limited şirketler anonim şirketlerden farklı olarak sigortacılık ve Bankacılık yapamazlar. Limited şirketler hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar.
 
Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. (TTK 504)
 
Limited şirketlerin sermayeleri 5 BİN TL’den aşağı olamaz. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 bin veya bunların katları şeklinde olması zorunludur. Ortak sayısı 20 den fazla olan limited şirketlerde bir veya birden fazla denetçi bulunur. Anonim şirketlerin umumi heyet toplantılarına ait hükümler ortak sayısı (20) den fazla olan limited şirketlerin ortaklar kurulu toplantıları hakkında da tatbik edilir.
 
arrow2
DD-14-LİMİTED ŞİRKETLERDE KAYIT VE TESCİLDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-15-LİMİTED ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİNDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-16-LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAYDINDA İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-17- LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-18-LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-19-LİMİTED ŞİRKETLERDE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-20-LİMİTED ŞİRKETLERDE YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-21-LİMİTED ŞİRKETLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-22-LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMEYE ARTIŞINDA İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-23-LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞTE İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
DD-24-LİMİTED ŞİRKETLERDE KAPANIŞTA İSTENEN EVRAKLAR

arrow2
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA İSTENEN EVRAKLAR